Kulttuuriministeriön projektitoiminta

Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriön projektitoiminta on suunnattu valtion kulttuuripolitiikan tehtävien toteuttamiseen. Nämä tehtävät ovat: ajankohtaisten kultuurilaitosten järjestäminen, kansalaisjärjestöjen ja sosiaalisten partnerisuhteiden kannattaminen, kulttuuriperinnön säilyttäminen, kulttuuri- ja taidetalouden kehittäminen.

Projektioiminta mahdollistaa rahoitusten saamista erilaisilta valtiollisilta ja yksityisjärjestöiltä.

Suuri osa Karjalan Tasavallan alueella toteutettavia hankkeita saa rahoitusta kansainvälisiltä ohjemilta ja säätiöiltä, mikä johtuu etupäässä tasavalan maantieteellisesta sijainnista.

Suurimpien hankkeiden rahoituksen lähteet:

— Valtion täsmäohjelma Venäjän kulttuuri (2012 — 2020);

— Europan Unioinin ohjelma Karelia ENPI CBC.

Tasavallan kulttuurilaitokset ovat yhteityössä myös muiden rahoittajien kanssa. Ne ovat Vladimir Potaninin säätiö, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Goethe-instituutti, British Council jne.

Nykyaikana toimii Karelia ENPI -ohjelman kulttuuriyhteistyöhön keskittyvä hakukierros, jonka kokonaisrahoitus on 3,6 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen lisäksi Suomi ja Venäjä osoittavat ohjelmalle vastaavan summan kansallista rahoitusta.

37 hankeaihiota oli esitetty hakukierroksen ensimmäisessä vaiheessa. 21 hankehakemusta toimitetaan toisessa vaiheessa. Hankehakemukset hyväksytään vuoden 2012 lokakuussa.

Valtion täsmäohjelman Venäjän kulttuuri (2012 — 2020) hankkeiden käsittely kesti 1.08.2012 — 1.10.2012.

Lisää tietoja kulttuurialan projektitoiminasta löytyy Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriön alaisten laitosten nettisivuilta.