Kansainvälinen, Venäjän alueiden välinen ja rajayhteistyö

Venäjän Federaation perustuslain mukaan federaatiosubjektilla on oikeus koordinoida alueen kansainvälisiä suhteita ja kansainvälisten sopimusten toteuttamista.

Venäjän Federaation kulttuuriministeriön tasolla on solmittu sopimuksia ulkomaalaisten kulttuurihallintojen kanssa. Yhteistyön esimerkkejä ovat Venäläis-Suomalainen kuttuurifoorumi ja Venäläis-Norjalainen kuttuurifoorumi. Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriö muodostaa foorumien oman alueensa osanottajien luettelot sekä toteuttaa ja rahoittaa tapahtumien puitteissa toimivia hankkeita.

Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriö toteuttaa myös kansainvälisiä kulttuurialaa koskevia hankkeita Karelia ENPI CBC -ohjelman mukaan, Suomen, Ruotsin ja Norjan alueiden kanssa solmittujen kahdenvälisten sopimusten puitteissa sekä Barentsin euro-arktisen alueella toimivia hankkeita. Kulttuuriministeriö myös koordinoi tasavallan kulttuurilaitosten projektitoimintaa.

Karjalan Tasavallan ja Venäjän Federaation subjektien välillä on solmittu sopimuksia, joiden mukaan Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriö koordinoi tasavallan kulttuurilaitosten yhteistyötä muiden alueiden kanssa.

Karjalan Tasavalta toteuttaa sopimuksia Moskovan ja Pietarin kaupunkien kanssa sekä Leningradin, Murmanskin, Arkangelin, Vologdan ja muiden alueiden kanssa.

Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriön ja Venäjän Federaation ulkoasiainministeriön Petroskoin edustuston välillä on solmittu sopimus. Sopimuksen mukaan ulkomaiden kansalaiset — kulttuuriyhteistyön osanottajat — saavat tukea Venäjän viisumin hakemisen asioissa.