Yleistä

Kulttuuriministeriö muodostettiin Karjalais-Suomalaisen sosalistisen neuvostotasavallan ministerineuvoston päätöksellä 20. toukokuuta vuonna 1953.

Vuodesta 1956 — Karjalan autonomisen sosalistisen Neuvostotasavallan kulttuuriministeriö.

Vuodesta 1991 — Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriö.

Vuodesta 2004 — Karjalan Tasavallan kulttuuri- ja yhteiskuntaan suhteita ylläpitävä ministeriö.

Vuonna 2006 ministeriöön järjestettiin Kulttuuriperinnön kohteiden käyttämisen, popularisoinnin ja säilyttämisen valvontaosasto.

Vuonna 2008 ministeriön uuteen rekenteeseen järjestettiin kulttuuriperinnön hallinto, johon kuului kaksi osastoa: kulttuuriperinnön, museoalan ja arkistoinnin valvontaosasto ja kulttuuriperinnön kohteiden säilymisestä vastaava osasto. Karjalan tasavallassa on nykyaikana yli 4600 kiinteää kulttuuriperinnön kohdetta.

Vuoden 2010 lokakuussa Ministeriö luovutti osan yhteiskuntaan suhteita koskevia tehtäviä ja muuttui Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriöksi.

Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriön alaisia valtiollisia laitoksia ovat muunmuassa teattereita, museoita, kirjastoja, konserttijärjestöjä, Kansallinen arkisto, aikakauslehti Sever ja muut (yhteensä — 21).

Ministeriön johtajina olivat S. Kolosjonok (1941 — 1951), G. Mnatsakanov (1951 — 1952), I. Tsvetkov, (1952 — 1956), I. Petrov (1956 — 1959), L. Kolmovski (1959 — 1977), O. Strelkov (1977 — 1988), V. Sharapov (1988 — 1990), O. Belonuchkin (1990 — 1994), T. Kalashnik (1994 — 2002), G. Brun (2002 — 2010), J. Bogdanova (2010 - 2015). Vuodesta 2015 alkaen Karjalan Tasavallan kulttuuriministeri on Aleksei Lesonen.

Kulttuuri on nykymaailman kehityksen tärkeimpiä tekijöitä pysyvän poliittisen ja taloudellisen tilanteen ohella. Kulttuurista riippuu kansojen henkinen yhteys, yhteiskunnan eettiset arvot, kulttuuriperinnön ja historiallisen muistin säilyttäminen sekä äidinkielen arvossapito. Maan yhteisyyden ja itsenäisyyden vahvistaminen perustuu kansan kulttuuristen ja henkisten ominaisuuksien säilyttämiseen.